Integritetspolicy för Vinna Hundcenter

Vi på Vinna Hundcenter värnar om din integritet och vill ge dig en trygg och säker upplevelse när du besöker vår hemsida. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Insamling av personuppgifter

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter när du använder vår hemsida:
1. Kontaktpersonsuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt adress, för att kunna svara på dina förfrågningar och ge dig den bästa möjliga servicen.
2. Demografisk information: Din geografiska placering, ålder, kön och intressen, för att kunna anpassa vår kommunikation och marknadsföring så att den blir relevant för dig.
3. Hemsidans användardata: Besöksstatistik, IP-adress, webbläsarinformation och teknisk data, för att analysera och förbättra vår hemsida och dess funktioner.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
1. Kommunikation: Att kontakta dig angående dina förfrågningar, bokningar eller meddelanden.
2. Marknadsföring: Att skicka information om våra produkter, tjänster och evenemang som kan intressera dig. Du kan när som helst avanmäla dig från denna typ av kommunikation.
3. Förbättring av vår hemsida: Att analysera användardata för att förstå hur vår hemsida används och hur vi kan förbättra den för att möta användares behov och preferenser.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller oavsiktlig förstörelse.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall då det krävs enligt lag eller för att skydda vår verksamhet och intressen.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med våra rättsliga och administrativa krav samt principen om dataminimering. Vi tar bort eller avidentifierar dina personuppgifter när de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära att få dina personuppgifter flyttade.

Kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:
Vinna Hundcenter
Ljurhalla Hjulsered 3
44794 Vårgrda
emelie@vinnahundcenter
för att svara på dina förfrågningar och hantera dina frågor och klagomål så snart som möjligt.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras eller uppdateras. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Senast uppdaterad: 2023-11-23
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Vinna Hundcenter lagrar och behandlar dessa tills vidare. Ditt godkännande sker i och med fullgörande av avtal, vid godkännande av Vinna Hundcenters försäljningsvillkor, vid användning av våra tjänster, produkter och vid din kontakt med oss.